Feda

På Feda finner du flott, gammel bebyggelse, smale veier, en båthusrekke og en hyggelig atmosfære. Her har bodd folk i bygda Feda helt siden steinalderen.

Avstand: Ca 30 min fra hotellet

Feda skal være et av de tidligst bosatte stedene i regionen. Det var en ideell plass å bosette seg, rett ved både skog, elv og sjø.

Navnet Feda betyr antakelig frodig slette nær elva. På Feda finner du flott, gammel bebyggelse, smale veier, en båthusrekke og en hyggelig atmosfære. Om sommeren er det mange turister som leier hytter og fisker og går tur i området. Også på høsten, vinteren og våren er Feda et flott syn.

Tønneproduksjon i Bøkkerbua

På 1800-tallet var fiske en svært viktig næringsvei for folk på Feda, som andre steder langs kysten. Fiskerne trengte noe å oppbevare fangsten i når de var ute på havet, og noe som kunne transporteres lett på land.

Derfor ble det startet lokal produksjon av tretønner på Feda. “Fabrikken” har to etasjer og ligger helt nede ved elva.

Lokale folk på Feda lager framdeles tønner med samme verktøy som på 1800- tallet, og i den samme bygningen.

Det er spennende å se bøkkerne lage en tønne helt fra grunnen av. Hvis du vil ha en guidet tur i Bøkkerbua, kan turistkontoret I Kvinesdal hjelpe deg.